Polityka prywatności

  Polityka prywatności Stowarzyszenia BuggyGym

   1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Stowarzyszenie BuggyGym
    z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Olszówka nr 149, 43-300 Bielsko – Biała KRS 0000559946,
    NIP 5472154233, REGON 361615331
   2. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w celach:
    • zarejestrowania uczestników na szkolenie BuggyGym lub Pelvic Floor Safe,
    • rejestrowania na wydarzenia organizowane przez stowarzyszenie BuggyGym lub pod patronatem stowarzyszeniem BuggyGym,
    • kontaktowania się z uczestniczkami szkolenia lub uczestnikami wydarzeń w celu ustalenia szczegółów organizacyjnych,
    • przesyłania materiałów informacyjnych i marketingowych,
    • kontaktowania się z instruktorkami BuggyGym lub Pelvic Floor Safe w celach organizacji imprez plenerowych, szkoleń, propozycji współpracy,
    • dokonywania transakcji zakupu,
    • celach archiwalnych i statystycznych.
   3. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (ZUS, US, GUS).
   4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszenie  zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okres wymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także prowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
   5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
    • dostępu do danych,
    • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
    • żądania usunięcia danych,
    • żądania ograniczenia przetwarzania,
    • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
    • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

    W celu realizacji tych praw należy skontaktować się mailowo:

   6. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r
   7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich nie podanie będzie  brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 2.
   8. Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.